Program Kluba socijalnog uključivanja osoba s dijagnozom psihičkog poremećaja Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“2014-2017

Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“, u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih, provodi program osposobljavanja za samostalan život namijenjen osobama kojima je dijagnosticiran psihotični poremećaj. 

Gdje se provodi program?
Program se provodi u Klubu Svitanje koji djeluje u prostorima Kuće ljudskih prava, u Selskoj 112a.

Cilj programa?
Program Kluba Svitanje je poticanje samostalnog djelovanja i poboljšanje vještina potrebnih za samostalan život.
Klub odgovara na potrebe korisnika da se što više osjećaju kao dio zajednice, a ne izolirani, zaboravljeni, stigmatizirani i diskriminirani te da spoznaju kako imaju pravo i mogućnosti na samostalan život i rad - uz pomoć različitih institucija koje surađuju i koje im mogu pomoći da dosegnu taj cilj.

Kome je program namijenjen?
Program je namijenjen osobama kojima je uspostavljena dijagnoza poremećaja sa psihozom.

Tko radi na programu?
U programu sudjeluju različiti stručnjaci: socijalni radnik, psihijatar, rehabilitator, voditelji radionica i volonteri.
Voditeljica programa je Kristina Jandrić, mag.soc.rada.

Aktivnosti
-    Trening životnih i socijalnih vještina
-    Radionica samostalnog kuhanja
-    Organizacija slobodnog vremena
-    Karaoke
-    Izleti
-    Kreativne radionice
-    Kompjutorska radionica
-    Edukacija roditelja i/ili skrbnika koji su korisnici programa

INFORMACIJE – svakog radnog dana od 09:00 – 11:00 sati