Kome je  savjetovalište namijenjeno?

Ukoliko ste osoba oboljela od psihičke bolesti, te smatrate da su kršena Vaša ljudska prava, ili trebate informaciju u cilju zaštite svojih prava na adekvatno liječenje, život u zajednici i samostalno donošenje odluka te ukoliko trebate informacije koje se odnose na prava kod prijema u psihijatrijsku instituciju, liječenje, pristanak na sudjelovanje u istraživanju, socijalnim pravima i pravima vezanim za poslovnu sposobnost, informacije o načinima borbe protiv stigme i diskriminacije.

                                               Slobodno nas kontaktirajte:

                                         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                Telefon : 01/3833 265

                                                 Fax:         01/333 264

SVAKOG RADNOG DANA OD 9:00-11:00 ili po dogovoru

Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb (uz prethodnu najavu)

 

U projektu sudjeluju: psihijatrica, pravnica i socijalna radnica.

Voditeljica projekta je: prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić

 

Savjetovalište se provodi u sklopu  Projekta Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“, u suradnji s Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske u periodu od 28.9.2015. do 28.9.2016.

''Svitanje'' Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja kao nositelj, ovim projektom želi postići  pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog  psihičkih poremećaja, kroz razvoj radnog centra koji će pomoći u radnom osposobljavanju osoba s psihičkom bolešću i posredovati u suradnji sa partnerima pri zapošljavanju osoba s psihičkom bolešću, te stvaranju preduvijeta za osnivanje socijalne firme. Veliku važnost problematike kojom se projekt bavi, prepoznali su Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Zagreb i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Grada Zagreba, te se nam odlučili dati svoju podršku u svojstvu partnera.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom projekt podupire kao suradnik. U sklopu modela zakonske legislative, surađujemo sa OZARA-om iz Maribora, a u sklopu rehabilitacijskog modela s Hrvatskim lječničkim zborom. Projektni tim sastoji se od stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, a to su psihijatar, psiholog, radni terapeut i socijalni radnik, te savjetnika za zapošljavanje, savjetnika za osobe s invaliditetom i mentora za specifičan posao čija je uloga stručno vođenje osam radionica koje će se odvijati u Radnom centru kao jedna od aktivnosti projekta. Potencijalni korisnici ovog projekta su neaktivne, nezaposlene osobe s invaliditetom zbog psihičke bolesti, koje žive u Zagrebu i imaju pravo na invalidsku mirovinu. Projekt korisnicima pruža rehabilitaciju osposobljavanja za posao putem radnog centra (profesionalnu rehabilitaciju), koja uključuje povećanje radnog kapaciteta, pripremu za zapošljavanje i mogućnost stjecanja vještina u konkretnom zanimanju, te pomoć u traženju zaposlenja i zapošljavanje osoba s poteškoćama uzrokovanima psihičkim poremećajima putem suradnje radnog centra, partnera i suradnika. Cilj nam je kroz 12 mjeseci koliko traje projekt, za posao osposobiti do 15 do 30 osoba, a od tog broja 5 do 10 osoba zaposliti u radnom centru ili na otvorenom tržištu. Projektom želimo stvoriti preduvjete za funkcioniranje radnog centra koji će dugoročno pružiti mogućnost zapošljavanja  osoba s psihičkom bolešću koje su teže zapošljive, kod ciljane grupe razviti radne vještine i omogućiti im radno iskustvo u domeni ugostiteljstva, tiskanja, frizerskog zanata, kuhanja, čišćenja, te po završetku projekta realizirati plan o 5 zaposlenih, a između 15 i 30 osoba osposobljenih za posao. Kako bismo što uspješnije realizirali svoje ciljeve, organizirati ćemo radni centar, te baviti se promocijom projekta i povezivanjem potencijalnih tražitelja zaposlenja s potencijalnim poslodavcima. Informacije o projektu biti će dostupne putem tiskovina (plakata, brošura, letaka), web portala i medija. Informacije se također mogu dobiti kod stručnjaka koji sudjeluju u liječenju oboljelih od psihičkih poremećaja putem predavanja (seminara), tribina za građane, te putem regularnih aktivnosti partnera i suradnika. Za svakog korisnika programa bit će izrađen individualni plan zapošljavanja u kojem će sudjelovati korisnik, multidisciplinarni tim radnog centra i partneri na projektu. U Radnom centru provoditi će se rehabilitacija za osposobljavanje za posao ili profesionalna rehabilitacija, koja će omogućiti povećanje kapaciteta za rad, pripremu za zapošljavanje, mogućnost praktičnog rada u cilju stjecanja radnog iskustva  kao i izradu individualnog plana zapošljavanja. Za određeni broj korisnika radni centar pružiti će mogućnost zapošljavanja na poslovima kao što su ugostiteljstvo, fotokopiranje, frizerski salon, trgovina i sl.  Radnu rehabilitaciju provoditi će radni terapeuti, uz pomoć drugih stručnjaka (psihijatar, psiholog), dok će praktične vještine  potrebne  za određene profesije  provoditi mentori za specifični posao (Job trainers). Radni centar će imati ekipu stručnjaka koji će provoditi radnu rehabilitaciju i posredovati u zapošljavanju osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja, te pružiti uslugu konzultacije poslodavcima u slučaju potrebe. Cilj vokacijske ili profesionalne rehabilitacije za osobe sa psihičkim bolestima je smanjiti funkcionalnu limitiranost, poteškoće i facilitirati osnaživanje pojedinca kako bi se mogao zaposliti i živjeti samostalno. Profesionalna rehabilitacija je proces koji omogućava pristup zapošljavanju, održavanje ili ponovno zapošljavanje osoba ili pronalaženje novog korisnog zanimanja. Trening za zapošljavanje i potpomognuto zapošljavanje vrlo su važni postupci u rehabilitaciji osoba sa psihičkom bolešću. Zapošljavanje je ključan faktor za poboljšanje psihosocijalnih vještina, osigurava socijalnu interakciju, te može biti ključan faktor u poboljšanju kvalitete života. Profesionalna rehabilitacija mora biti integrirana u sustav službi za mentalno zdravlje i sveobuhvatni plan liječenja.

IPA

 

HZZ CES DFC

U prostorima Hrvatskog liječničkog zbora u organizaciji Udruge ''Svitanje'', dana 14.03.2011. održan je seminar za stručnjake iz područja mentalnog zdravlja. Na seminaru je prisustvovalo 40 stručnjaka, a to su bili psihijatri, psiholozi, radni terapeuti, socijalni radnici i medicinske sestre.

Seminar je počeo prezentacijom knjige Rehabilitacija u psihijatriji – psihobiosocijalni pristup, autorice Slađane Štrkalj-Ivezić i suradnika. Nakon prezentacije knjige i osvrta stručnjaka, doc. Štrkalj-Ivezić stručnjacima je predstavila projekt ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'', te zajedno sa prof. Vladom Jukićem iz Klinike za psihijatriju ''Vrapče'' otvorila raspravu o istoimenoj temi. Sudionici su brojnošću svojih pitanja pokazali velik interes za projektne aktivnosti, te konstatirali da se projekt pojavio u pravo vrijeme, pritom se referirajući na predstojeće izmjene pravnih akata koji se odnose na ovu problematiku.

1   2   3   4     5     7     8     9

<p>Dana 09. studenog 2011. godine u prostoru Kuće ljudskih prava Zagreb sa početkom u 10:00 h održao se drugi po redu informativno-edukativni seminar u sklopu projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'' .</p>


<p>Cilj seminara je bio informiranje potencijalnih poslodavce o prednostima zapošljavanja osoba s psihičkim poremećajem, kako za njih same, tako i za potencijalne zaposlenike te društvo općenito. Na seminaru je uz predavanja sa ciljanim temama, predstavljena i specijalizirana anti-stigma brošura namjenjena potencijalnim poslodavcima. Nažalost, ponovila se identična situacija kao i na prvom seminaru za poslodavce. Odaziv poslodavaca je, unatoč opsežnoj promidžbi i velikom trudu zaposlenika udruge Svitanje, partnera i suradnika na Projektu, bio iznimno mali.</p>
<p>Antistigma brošura je u PDF formatu dostupna za download na web stranici udruge Svitanje.</p>

IMG_9896  IMG_9907  IMG_9908  IMG_9910  IMG_9914  IMG_9922  IMG_9924  IMG_9930


<p>{multithumb}</p>

Dana 25. Ožujka 2011. godine u Kući ljudskih prava u Zagrebu sa početkom održan je informativni sastanak za potencijalne korisnike projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja''. Pozivu za sastanak odazvalo se 69 osoba, što potencijalnih korisnika, što stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja.

Sastanak  je bio koncipiran kao predavanje sa diskusijom. Predsjednica Udruge Svitanje Slađana Štrkalj-Ivezić je prisutnima ukratko predstavila projekt, a potom je otvorila raspravu. Tijekom rasprave pojedinci su postavljali otvorena pitanja o projektu, mogućnostima, socijalnim pravima i sl. Na pitanja su uz predsjednicu, odgovore davale Marijana Grgin iz Zagrebačke podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Jasenka Sučec iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Helena Majerić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Svrha seminara je bila informirati potencijalne kandidate o projektu, njegovim aktivnostima i ciljevima. Na seminaru su potencijalnim korisnicima podjeljeni Motivacijski upitnici, procjene posebno kreirane za potrebe projekta. Finalno će u projekt biti uključeno 15 do 30 korisnika, koji će uz stjecanje praktičnih vještina na osam radionica, biti uključeni i u procjenu radnih sposobnosti, a pojedini od njih ići će na daljnju edukaciju za specifična zanimanja i program zapošljavanja ukoliko ih stručni tim sastavljen od psihijatra, psihologa, radnog terapeuta i socijalnog radnika proglasi zapošljivima na otvorenom tržištu rada ili u zaštićenim uvjetima.