U ponedjeljak 18. travnja 2011. održan je seminar o metodologiji procjene i planu rehabilitacije za stručnjake iz područja rehabilitacije osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja. Grupa stručnjaka sastavljena od psihijatra, psihologa, radnih terapeuta i socijalnog radnika sastavila je paket procjena sa popratnim tekstovima koji će se koristiti u procjeni radne sposobnosti i općeg stanja korisnika uključenih u projektne aktivnosti.

Stručnjaci su održali i prezentacije čime su predstavili navedene procjene i metode procjenjivanja. Kreirani materijali kao i rezultati učinkovitosti istih, biti će sadržani u sklopu završne publikacije koja će biti predstavljena na završnoj konferenciji u Studenom.

{multithumb}

IMG_8124          IMG_8125

<p>Dana 24. Svibnja 2011 godine održao se prvi seminar u okviru pravnog paketa. Cilj prvog seminara bio je predstaviti srodne pravne akte kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom uz akcent na invaliditet zvog psihičke bolesti u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.</p>
<p>Matjaž Kovač iz pravnog tima OZARA d.o.o. iz Maribora u svojoj je prezentaciji dao pregled zakonodavstva Republike Slovenije na području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja. Osobiti naglasak u prezentaciji mag. Kovač dao je na radno zakonodavstvo i zakonodavstvo zaštite na radu, te na vrhovne zakone ZZRZI i Zakon o psihičkom zdravlju. Odvjetnica Sandra Rogošić iz Odvjetničkog ureda Danijele Božić u svojoj prezentaciji pod naslovom ''Pregled prava osoba s psihičkim poteškoćama u Republici Hrvatskoj'' prikazala je način na koji su uređena prava osoba s psihičkim poteškoćama u Republici Hrvatskoj, uz osobiti osvrt na dio koji se odnosi na uređenje rada. Odvjetnica Rogošić u prezentaciji je prikazala niz zakona kojima se uređuju prava osoba s psihičkim poteškoćama u Republici Hrvatskoj. Bazirajući se na prikupljenim informacijama i prijašnjoj praksi, pravni tim u sastavu OZARA d.o.o. i Odvjetnički ured Danijela Božić, sastaviti će paket izmjena pravnih akata koji će biti predstavljen na drugom seminaru u okviru pravnog paketa i na završnoj konferenciji.</p>

1 6 7   8 9   10


<p>{multithumb}</p>

Dana 14. Listopada sa početkom u 11:00 h u Klinici za psihijatriju Vrapče, u Edukativnom centru održan je drugi po redu pravni seminar. Na seminaru su predstavljeni rezultati suradnje pravnog tima OZARA d.o.o. iz Maribora i Odvjetničkog ureda Danijele Božić.

Zadatak navedenog stručnog tima je bio u sklopu legislativnog dijela projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'', analizirati pravne akte koji skrbe o pravima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj uz temeljiti osvrt na osobe s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja, te ih uskladiti s identičnim aktima Europske unije i UN-a. Uz prezentaciju rezultata pravnog tima, na seminaru će riječ imati i eminentni stručnjaci iz stručnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

IMG_9613  IMG_9615  IMG_9617  IMG_9619  IMG_9620  IMG_9628 

Dana 09. Lipnja 2011. godine održan je informativno-edukacijski seminar za potencijalne poslodavce. Seminar je bio koncipiran kao edukativni pristup problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja sa nekoliko stručnih područja.

Svoja predavanja na seminaru održala su četiri stručnjaka iz partnerskih i suradničkih organizacija, te jednu prezentaciju održala je rehabilitirana zaposlenica Udruge ''Svitanje''. U sklopu jedne od prezentacija bila je predstavljena i edukativne anti-stigma brošure pod nazivom ''Zapošljavanje osoba s psihičkom bolešću'', namjenjene poslodavcima i svim ostalim stručnjacima iz područja rehabilitacije osoba s psihičkim bolestima, te poslovnim trenerima i samim osobama s psihičkom bolešću. Osim u tiskanom obliku, brošura je dostupna za download i u PDF obliku. Slijedeći seminar sa istom tematikom biti će održan u Listopadu ove godine.

26.02.2011.

U subotnjem izdanju HTV-ove emisije Zagrebačka panorama prikazana je reportaža o projektu ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja''.

Slađana Štrkalj-Ivezić predsjednica Udruge ''Svitanje'' u intervjuu je dala osnovne informacije o projektu i projektnim aktivnostima. Marinka Bakula-Anđelić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, govorila je o važnosti postojanja radnog centra za osobe s psihijatrijskim dijagnozama.