10.11.2014.

Glavni je problem hrvatskog zakonodavstva u vezi sa zapošljavanjem osoba koje imaju teškoće s duševnim zdravljem što im se prema sistemskoj regulativi ne priznaje invaliditet. Nisu sve osobe koje imaju invaliditet zbog psihičke bolesti nesposobne za rad, već bi im sustav trebao omogućiti procjenu invaliditeta... više na linku...

                                                           preuzmi

Uz individualni pristup i timski rad, OZARA svojim korisnicima omogućava reintegraciju u društvenu i radnu okolinu, te na taj način pridonosi njihovoj samostalnosti i boljoj kvaliteti života. Dvodnevni seminar održan je 03. i 04. Veljače. Prvi dan seminara bile su zastupljene vrlo zanimljive teme. Prvu prezentaciju pod naslovom ''Zapošljavanje invalida u Republici Sloveniji'' održala je Damijana Peterlin iz Direktorata za invalide, Ministarstva za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Drugu prezentaciju pdo naslovom ''Uloga i aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije'' održale su Majda Rajh i Suzana Muraus iz ZRSZ OS Maribor. Prezentaciju pod naslovom ''Pravni okviri za osposobljavanje i zapošljavanje invalida'' održao je Matjaž Kovač, ujedno i voditelj pravnog tima POZARA d.o.o. Preznetaciju kojom je predstavljena grupacija OZARA ''Predstavljanje skupine OZARA'' održao je  Alen Kočivnik, direktor OZARA d.o.o., a tom prezentacijom je ujedno i završio prvi dan seminara. Drugi dan seminara započeo je radnim posjetom OZARA-i d.o.o. i OZARA-i ZC d.o.o. Prilikom obilaska postrojenja dobili smo uvid u stvarnu funkciju i učinkovitost ovog modela radnog centra.  Edukativni dio drugog dana otvoren je prezentacijom ''Predstavljanje rehabilitacije i rehabilitacijskog tima OZARA d.o.o.'' pod vodstvom Andreje Pintarič i Lidije Bedenik, članica rehabilitacijskog tima OZARA d.o.o. Radni centar u prezentaciji pod nazivom ''Predstavaljanje radnog centra OZARA ZC d.o.o.'' predstavila je Jovita Lendvaj voditeljica strukovne službe u OZARA-i d.o.o. Predavanje pod nazivom ''Predstavljanje programa Socijalna uključenost'' održala je Karmen Šerc, voditeljica programa Socialna uključenost u OZARA-i d.o.o. Za kraj službenog dijela drugog dana seminara, Barbara Plasonik predstavila je međunarodne projekte OZARA-e d.o.o. u predavanju pod nazivom ''Predstavljanje međunarodnih projekata u OZARA-i d.o.o.''. Na seminaru su uz stručnjake iz Slovenije i zaposlenike Udruge ''Svitanje'' sudjelovali i partneri projekta iz Zagrebačke podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, te suradnik projekta iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Izbor tema za seminar i informacije stečene u Mariboru izrazito su bitne, kako za sam projekt tako i za ostale aktivnosti vezane uz problematiku s kojom se susreću osobe s psihičkim poteškoćama i stručnjaci koji sa njima rade. Zahvaljujemo se timu OZARA-e d.o.o. na gostoprimstvu, odličnoj organizaciji seminara, te izuzetno korisnim i vrijednim informacijama.

3 6 7  22  18 12 16  17


<p>{multithumb}</p>

Ispred Udruge ''Svitanje'', projekt je predstavila Slađana Štrkalj-Ivezić, predsjednica Uduruge. U ime Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, o politici Grada Zagreba prema osobama s invaliditetom govorila je Marinka Bakula-Anđelić. Sudionicima su se kratko obratili i predstavnici Zagrebačke podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Predstavnici stručnih, državnih i nevladinih organizacija, svojim dolaskom i komentarima podržali su projekt. Tribini su prisustvovale 33 osobe, a sam događaj je i medijski popraćen.

7   8   9